Đảng viên bị xử lý kỷ luật cảnh cáo có bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ về mặt Đảng không?

Ngày hỏi:28/10/2019

Em bị kỷ luật cảnh cáo vào tháng 6 năm 2019. Vậy theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW thì em có bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ về mặt Đảng và mặt chính quyền ko ạ? Em xin cảm ơn!

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do ban tổ chức trung ương ban hành quy định về các tiêu chí đánh giá Đảng Viên không hoàn thành nhiệm vụ cụ thể như sau:

  Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  - Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

  - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

  - Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

  Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp bạn đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo vào tháng 6 năm 2019 thì bạn thuộc trường hợp đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm, do vậy bạn sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ bạn nhé.

  Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn