Đảng viên đang bị kỷ luật thì có xét đánh giá cuối năm không?

Ngày hỏi:05/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp đảng viên đang bị kỷ luật thì cuối năm có xét đánh giá đảng đối với đảng viên này không? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Tiểu mục 2 Mục II của Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019, có quy định về đối tượng đáng giá, xếp loại cuối năm như sau:

  1.2. Cá nhân

  - Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  => Như vậy, theo quy định trên thì đảng viên trong năm bị kỷ luật hoặc tại thời điểm tổ chức đảng thực hiện việc xét đánh giá đang bị kỷ luật thì tổ chức đáng vẫn thực hiện việc xét đánh giá đảng đối với đảng viên này, chỉ không thực hiện việc đánh giá đối với đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng hoặc đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TỪ KHÓA NỔI BẬT