Đảng viên giữ chức vụ quản lý bị kỷ luật cảnh cáo thì xếp loại đảng viên ra sao?

Ngày hỏi:31/10/2019

Cho tôi hỏi một đảng viên khi bị kỷ luật thì trong năm đó có xét không hoàn thành nhiệm vụ không? Ngoài ra tập thể lãnh đạo, quản lý có người này có bị ảnh hưởng gì không?Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Tiết 2 và Tiết 3 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định xếp loại, đánh giá trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật như sau:

  Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  - ...

  - Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

  Là tập thể không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  - ...

  - Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

  => Như vậy trường hợp đảng viên giữ chức vụ quản lý bị thi hành kỷ luật trong năm thì sẽ bị đánh giá, xếp loại ở mức không không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, tập thể lãnh đạo, quản lý có thành viên này cũng bị đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

  Trên đây là nội dung hỗ trợ.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TỪ KHÓA NỔI BẬT