Đảng viên là công chức, viên chức biệt phái chuyển sinh hoạt đảng tạm thời hay chính thức?

Ngày hỏi:11/12/2019

Trường hợp Đảng viên là công chức, viên chức biệt phái phải chuyển sinh hoạt đảng chính thức không hay chuyển sinh hoạt đảng tạm thời? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đảng viên là công chức, viên chức biệt phái chuyển sinh hoạt đảng tạm thời hay chính thức?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 53 Luật cán bộ, công chức 2008 và Khoản 2 Điều 36 Luật Viên chức 2010, có quy định về thời hạn biệt phái công chức, viên chức như sau:

   Không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

   => Như vậy, thời gian biệt phái của công chức, viên chức không quá 3 năm

   Và tại Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định về chuyển sinh hoạt đảng chính thức và chuyển sinh hoạt đảng tạm thời như sau:

   - Chuyển sinh hoạt đảng chính thức:

   Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

   - Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời:

   Khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới. Trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định.

   => Như vậy, theo quy định trên thì công chức, viên chức là đảng viên mà có thời gian biệt phái dưới 1 năm thì sẽ thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Còn nếu thời gian biệt phái từ 1 năm trở lên thì phải thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn