Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng đóng Đảng phí thế nào?

Ngày hỏi:27/12/2016

Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng đóng Đảng phí thế nào? Bạn đọc Quang Thành, ở Hà Nội hỏi như sau: Tôi được biết, đảng viên được miễn sinh hoạt công tác Đảng vẫn phải đóng tiền đảng phí hàng tháng và mức đóng đảng phí tính bằng 0.5% mức lương. Xin hỏi các văn bản quy định về vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng thì vẫn là đảng viên và phải thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên; tuy nhiên, được miễn một số nhiệm vụ như tại Điểm 14 (14.2) Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011, của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng.

   Vì vậy, đối với đối tượng nêu trên, việc đóng đảng phí hàng tháng vẫn phải thực hiện và mức đóng đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí và Hướng dẫn 03-HD-VPTW năm 2016 thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

   Tại Mục II, Điểm 12 Hướng dẫn 03-HD-VPTW năm 2016 thì: Đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xem xét, báo cáo lên cấp ủy cơ sở quyết định.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc đóng Đảng phí với Đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng. Bạn nên tham khảo chi tiết Hướng dẫn 03-HD-VPTW năm 2016 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn