Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng đóng Đảng phí thế nào?

Ngày hỏi:27/12/2016

Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng đóng Đảng phí thế nào? Bạn đọc Quang Thành, ở Hà Nội hỏi như sau: Tôi được biết, đảng viên được miễn sinh hoạt công tác Đảng vẫn phải đóng tiền đảng phí hàng tháng và mức đóng đảng phí tính bằng 0.5% mức lương. Xin hỏi các văn bản quy định về vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 2 Hướng dẫn 27-HD/BTCTW năm 2009 quy định về trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng như sau:

   - Được dự đại hội đảng viên, được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông báo nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ

   - Được tính tuổi đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn

   - Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

   - Thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách đảng viên; đóng đảng phí theo quy định. Bản thân gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ Đảng.

   Theo quy định này thì đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng vẫn phải thực hiện đóng đảng phí theo quy định.

   Do đó việc đóng đảng phí hàng tháng vẫn phải thực hiện và mức đóng đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 và Công văn 141-CV/VPTW/nb năm 2011.

   Theo Điểm 2 Mục I Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 quy định: Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội: đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.

   Ngoài ra, theo Điểm 6 Mục I Quyết định này thì đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xem xét, báo cáo lên cấp ủy cơ sở quyết định.

   Trên đây là tư vấn về việc đóng Đảng phí với Đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng. Bạn có thể tham khảo chi tiết Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn