Đảng viên sinh hoạt tạm thời có được xét đánh giá đảng cuối năm?

Ngày hỏi:05/11/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp đảng viên sinh hoạt tạm thời tại một tổ chức đảng thì khi cuối năm xét đánh giá, những đảng viên sinh hoạt tạm thời này có được xét đánh giá đảng không? Mong sớm nhận phản hồi. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Tiểu mục 2 Mục II của Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019, có quy định về đối tượng đáng giá, xếp loại cuối năm như sau:

  1.2. Cá nhân

  - Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  => Như vậy, đảng viên sinh hoạt tạm thời vẫn được xét đánh giá đảng cuối năm.

  Và tại Tiểu mục 2 Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019, cũng có quy định:

  - Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

  => Như vậy, theo quy định trên thì đảng viên sinh hoạt tạm thời thì tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời đó không phải thực hiện việc xét đánh giá, mà tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt chính thức có trách nhiệm xét đánh giá. Việc xét đánh giá đối với đảng viên sinh hoạt tạm thời sẽ phải tham khảo ý kiến tại tổ chức đảng nơi đảng viên đã sinh hoạt tạm thời đó.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TỪ KHÓA NỔI BẬT