Đánh giá cán bộ là đảng viên cấp trưởng của đơn vị cơ sở theo định kỳ hằng năm

Ngày hỏi:18/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đánh giá cán bộ là đảng viên cấp trưởng của đơn vị cơ sở theo định kỳ hằng năm được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá cán bộ là đảng viên cấp trưởng của đơn vị cơ sở theo định kỳ hằng năm
   (ảnh minh họa)
  • Đánh giá cán bộ là đảng viên cấp trưởng của đơn vị cơ sở theo định kỳ hằng năm quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị ban hành, cụ thể như sau:

   - Đánh giá cán bộ theo định kỳ hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm ở các đơn vị cơ sở; vào dịp kết thúc năm học đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

   - Đối với cán bộ, công chức là đảng viên, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên theo định kỳ được kết hợp cùng với việc đánh giá cán bộ, công chức theo định kỳ.

   - Đối với cán bộ đảm nhiệm nhiều chức danh công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức danh đảm nhiệm chính và cao nhất của cán bộ đỏ.

   Việc đánh giá cán bộ được tiến hành nhu sau :

   2- Đối với cán bộ là cấp trưởng của đơn vị cơ sở

   - Cán bộ tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

   - Tập thể cán bộ cùng làm việc trong đơn vị cơ sở và cấp uỷ nơi cán bộ công tác, sinh hoạt nhận xét, góp ý.

   Việc đánh giá, kết luận và phân loại đối với cán bộ cấp trưởng đơn vị cơ sở do người đứng đầu cấp trên trực tiếp thực hiện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn