Đánh giá cán bộ là đảng viên đảm nhiệm chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ

Ngày hỏi:18/10/2019

Đánh giá cán bộ là đảng viên đảm nhiệm chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi thắc mắc nói trên. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá cán bộ là đảng viên đảm nhiệm chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ quy định tại Điều 9 Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị ban hành, cụ thể như sau:

   1- Cán bộ tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

   2- Các thành viên lãnh đạo của tổ chức được bầu nhận xét, góp ý.

   3- Người đứng đầu tổ chức được bầu nhận xét, đánh giá; tập thể lãnh đạo thảo luận, thông qua.

   4- Cấp uỷ nơi công tác và cấp uỷ nơi cư trú nhận xét.

   5- Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền tổng hợp các ý kiến nhận xét và đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ.

   6- Cấp có thẩm quyền đánh giá, kết luận phân loại cán bộ theo Điều 11 của Quy chế này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn