Đánh giá cán bộ là đảng viên trước khi bổ nhiệm lại

Ngày hỏi:19/10/2019

Liên quan đến công tác đánh giá cán bộ là đảng viên. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đánh giá cán bộ là đảng viên trước khi bổ nhiệm lại được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá cán bộ là đảng viên trước khi bổ nhiệm lại quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị ban hành, cụ thể như sau:

   - Cán bộ tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

   - Tập thể cán bộ (đối với đơn vị cơ sở), hội nghị cán bộ chủ chốt (đối với các đơn vị khác) tham gia ý kiến.

   - Người đứng đầu trực tiếp nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến có bổ nhiệm lại hay không.

   - Tập thể lãnh đạo đánh giá quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn