Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử

Ngày hỏi:18/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Hồng Anh, tôi được biết trước khi thực hiện việc bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử các công chức viên chức nhà nước sẽ thực hành việc đánh giá. Vậy Ban biên tập, cho tôi hỏi. Việc đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử
   (ảnh minh họa)
  • Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử quy định tại Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 về Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá bằng văn bản 03 năm công tác liên tục gần nhất theo mẫu số 01 (đối với công chức), mẫu số 02 (đối với viên chức) ban hành kèm theo Quy chế này;

   - Người đứng đầu đơn vị trực tiếp nhận xét, đánh giá;

   - Lấy ý kiến cấp ủy (tổ chức đảng cơ sở) nơi công chức, viên chức (là đảng viên) công tác và cấp ủy nơi cư trú hoặc tổ dân phố, thôn, ấp, bản... nơi không có tổ chức đảng nhận xét (trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử trong vòng 1 năm kể từ ngày nhận xét thì chỉ lấy ý kiến nhận xét một lần);

   - Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền tổng hợp các ý kiến nhận xét và đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá công chức, viên chức;

   - Tập thể lãnh đạo thảo luận, thống nhất nhận xét, đánh giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn