Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi bổ nhiệm lại, miễn nhiệm

Ngày hỏi:18/09/2018

 Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi bổ nhiệm lại, miễn nhiệm được quy định như thế nào? Trên đây là thắc mắc của bạn Nguyễn Hồng Loan, hiện bạn đang sinh sống và làm việc tại phòng Nội vụ của huyện. Bạn mong sớm nhận được phản hồi trên. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi bổ nhiệm lại, miễn nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quyết định 06/QĐ-VKSTC-V15 năm 2015 về Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá bằng văn bản nhiệm kỳ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc chức danh pháp lý theo mẫu số 01 (đối với công chức), mẫu số 02 (đối với viên chức) ban hành kèm theo Quy chế này;

   - Tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 Quy chế này để tham gia ý kiến;

   - Người đứng đầu đơn vị trực tiếp nhận xét, đánh giá và đề xuất việc bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm;

   - Tập thể lãnh đạo thảo luận, thống nhất nhận xét, đánh giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 3 Điều 12 Quyết định năm 2015 06/QĐ-VKSTC-V15 Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn