Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết tập sự

Ngày hỏi:18/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Văn Đạt, là công chức đang làm việc tại một cơ quan nhà nước, có thắc mắc sau tôi mong muốn nhận được phản hồi. Cụ thể: Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết tập sự được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đánh giá công chức, viên chức ngành Kiểm sát trước khi luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết tập sự quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quyết định 06/QĐ-VKSTC-V15 năm 2015 về Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá bằng văn bản quá trình 3 năm công tác liên tục gần nhất (công chức, viên chức tập sự tự nhận xét, đánh giá bằng văn bản quá trình tập sự) theo mẫu số 01 (đối với công chức), mẫu số 02 (đối với viên chức) ban hành kèm theo Quy chế này;

   - Người đứng đầu đơn vị trực tiếp nhận xét, đánh giá bằng văn bản;

   - Cấp có thẩm quyền đánh giá, quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 4 Điều 12 Quyết định năm 2015 06/QĐ-VKSTC-V15 Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn