Đánh giá kết quả kiểm tra cấp Chứng nhận vận hành điện lực

Ngày hỏi:29/03/2019

Xin chào anh chị tôi đang tìm hiểu các quy định về cấp chứng nhận chức danh điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia. anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc đánh giá kết quả kiểm tra Chứng nhận vận hành điện lực được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ tại Điều 37 Quy trình kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL năm 2018, thì đánh giá kết quả kiểm tra:

   1. Hội đồng kiểm tra chấm điểm chung cho phần kiểm tra lý thuyết.

   2. Từng thành viên hội đồng kiểm tra chấm điểm riêng cho phần kiểm tra thực hành hoặc vấn đáp. Điểm trung bình phần kiểm tra thực hành hoặc vấn đáp được tính bằng trung bình cộng điểm chấm của các thành viên Hội đồng kiểm tra tại thời điểm kiểm tra.

   3. Chấm điểm cho các phần kiểm tra lý thuyết và thực hành hoặc vấn đáp theo thang điểm 10. Chênh lệch về điểm giữa các thành viên trong Hội đồng không được vượt quá 02 điểm so với điểm trung bình cộng của Hội đồng; chênh lệch điểm giữa các thành viên không được vượt quá 03 điểm. Nếu xảy ra trường hợp này thì Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng để xem xét lại điểm đánh giá của các thành viên Hội đồng.

   4. Kết quả kiểm tra được đánh giá theo hai mức “Đạt” và “Không đạt”. Đối tượng tham gia kiểm tra được đánh giá là “Đạt” nếu đạt tất cả các tiêu chí sau:

   - Tổng điểm kiểm tra lý thuyết từ 7 điểm trở lên;

   - Điểm trung bình phần kiểm tra thực hành hoặc vấn đáp từ 7 điểm trở lên và không có thành viên nào của Hội đồng kiểm tra chấm điểm thấp hơn 5 điểm (đối với đối tượng tham gia kiểm tra để được cấp mới Chứng nhận vận hành).

   Trên đây là quy định về Đánh giá kết quả kiểm tra cấp Chứng nhận vận hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Vận hành hệ thống điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn