Đánh giá quy trình vận hành liên hồ chứa theo Tiêu chí 4

Ngày hỏi:27/02/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiêu các quy định về đánh giá dịch vụ công về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc đánh giá quy trình vận hành liên hồ chứa theo Tiêu chí 4 được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Tiêu chí đánh giá về lập quy trình là các nội dung, yêu cầu mà đối tượng cung ứng dịch vụ phải đáp ứng để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

   - Chỉ số đánh giá về lập quy trình là mức độ yêu cầu và điều kiện về một khía cạnh cụ thể của tiêu chí đánh giá.

   Tại Điều 8 Thông tư 19/2018/TT-BTNMT, Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 4 như sau:

   1. Chỉ số đánh giá:

   - Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy trình (Điều tra thực địa, đo đạc, bổ sung thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn, địa hình, mặt cắt sông);

   - Tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin dữ liệu, tài liệu thu thập, điều tra liên quan lập quy trình;

   - Nguồn gốc của thông tin, dữ liệu đầu vào;

   - Tính cập nhật của thông tin, dữ liệu tới thời điểm lập quy trình.

   2. Căn cứ đánh giá:

   - Danh mục thông tin, dữ liệu đầu vào (ghi rõ nguồn gốc) làm căn cứ lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ;

   - Việc cập nhật bổ sung dữ liệu, thông tin, số liệu điều tra của tổ chức cung ứng dịch vụ theo góp ý của các tổ chức, cá nhân.

   Trên đây là quy định về đánh giá quy trình vận hành liên hồ chứa theo Tiêu chí 4.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn