Đánh giá quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông theo Tiêu chí 5

Ngày hỏi:27/02/2019

Xin chào, tôi đang làm việc tại đơn vị thủy lợi, tôi đang tìm hiểu các quy định về vận hành liên hồ chứa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc đánh giá quy trình vận hành liên hồ chứa theo Tiêu chí 5 được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Tiêu chí đánh giá về lập quy trình là các nội dung, yêu cầu mà đối tượng cung ứng dịch vụ phải đáp ứng để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

   - Chỉ số đánh giá về lập quy trình là mức độ yêu cầu và điều kiện về một khía cạnh cụ thể của tiêu chí đánh giá.

   Tại Điều 9 Thông tư 19/2018/TT-BTNMT, Chỉ số và căn cứ đánh giá Tiêu chí 4 như sau:

   1. Chỉ số đánh giá:

   - Công khai trong quá trình lập quy trình;

   - Lấy ý kiến của cơ quan liên quan về các trạm quan trắc vận hành;

   - Giải trình đầy đủ các ý kiến phản biện, bao gồm ý kiến về phản biện xã hội;

   - Tự kiểm tra, giám sát quá trình lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ.

   2. Căn cứ đánh giá:

   - Việc công khai trong quá trình xây dựng, tiến độ triển khai lập quy trình của tổ chức chủ trì lập quy trình bao gồm: thời điểm, thời gian và nội dung đăng dự thảo, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân bằng các hình thức khác;

   - Công văn xin góp ý, biên bản hội thảo, bảng tổng hợp, giải trình, hoàn thiện theo các ý kiến góp ý;

   - Việc giải trình đầy đủ các ý kiến phản biện, kể cả phản biện xã hội: Nội dung báo cáo giải trình, mức độ tiếp thu giải trình so với các ý kiến góp ý;

   - Việc tự kiểm tra, giám sát quá trình lập quy trình của tổ chức cung ứng dịch vụ: Sự tuân thủ của tổ chức cung ứng dịch vụ về kiểm tra giám sát quá trình lập quy trình.

   Trên đây là quy định về đánh giá quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông theo Tiêu chí 5.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn