Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” có xét tặng cho cá nhân không?

Ngày hỏi:20/08/2021

Theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, xin hỏi: Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” có xét tặng cho cá nhân không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định như sau:

   “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho các tập thể sau:

   1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

   2. Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dẫn đầu các khối, cụm thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương tổ chức.

   3. Tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá, bình xét, suy tôn khi sơ kết, tổng kết từ 05 năm trở lên.

   Như vậy, đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” không áp dụng để xét tặng cho cá nhân mà áp dụng cho tập thể. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu việc xét tặng cho cá nhân như: Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua... theo quy định văn bản trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn