Danh sách 18 Bộ và 04 Cơ quan ngang bộ của Chính phủ

Ngày hỏi:22/01/2019

Theo như em đi học thì cứ nghe thầy cô nói là ở nước ta có 18 bộ, 04 cơ quan ngang bộ. Thầy cô có kể tên nhưng chúng em không nhờ hết. Kính nhờ luật sư giải đáp giúp chúng em ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ. Việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

   Theo đó, theo quy định tại Nghị quyết 03/2011/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 02/8/2011 thì Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có 22 bộ và cơ quan ngang bộ. Trong đó, có 18 bộ và 04 cơ quan ngang bộ, cụ thể như sau:

   18 Bộ bao gồm:

   (1) Bộ Quốc phòng;

   (2) Bộ Công an;

   (3) Bộ Ngoại giao;

   (4) Bộ Nội vụ;

   (5) Bộ Tư pháp;

   (6) Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   (7) Bộ Tài chính;

   (8) Bộ Công thương;

   (9) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   (10) Bộ Giao thông vận tải;

   (11) Bộ Xây dựng;

   (12) Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   (13) Bộ Thông tin và Truyền thông;

   (14) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   (15) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

   (16) Bộ Khoa học và Công nghệ;

   (17) Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   (18) Bộ Y tế.

   04 cơ quan ngang bộ bao gồm:

   (19) Ủy ban Dân tộc;

   (20) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

   (21) Thanh tra Chính phủ;

   (22) Văn phòng Chính phủ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn