Đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo

Ngày hỏi:02/11/2016

Đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo được quy định như thế nào? Bạn đọc Tuấn Minh, địa chỉ mail tuanminh_098****@gmail.com hỏi: Em rất quan tâm tới các hoạt động về tôn giáo và cũng có nghiên cứu một số các quy định pháp luật liên quan tới tôn giáo. Em biết hiện nay nhà nước đã có rất nhiều những quy định liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra tôn giáo. Em muốn hỏi: Đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo được quy định như thế nào? Quy định tại văn bản nào? Em xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo được quy định tại Điều 14 Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   1. Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo được bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo và nghiệp vụ thanh tra;

   2. Chương trình, nội dung, kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về chế độ đào tạo công chức.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo, được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn