Đào tạo đối với cán bộ làm công tác dân tộc, đặc biệt là đối với địa phương

Ngày hỏi:22/10/2012
Hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc có trình độ chuyên môn không đồng đều, hầu hết chưa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc. Để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc các cấp, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương. Trong thời gian tới, UBDT có những giải pháp gì để giải quyết tình trạng trên? (Nguyễn Hồng Dự, Địa chỉ: Tỉnh Điện Biên)
  • Trước yêu cầu đào tạo đối với cán bộ làm công tác dân tộc, đặc biệt là đối với địa phương, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo:

   - Trường Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc theo các khu vực (phía Bắc, miền Trung, Nam Bộ, Tây Nguyên...). Đồng thời phối hợp với Ban Dân tộc các tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ ở cấp huyện và cấp cơ sở.

   - Trường Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng dài ngày, đáp ứng yêu cầu của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.

   - Vụ Chính sách Dân tộc tiếp tục hoàn chỉnh chương trình tập huấn về các chương trình, dự án; trong đó có Chương trình 135 giai đoạn II để tổ chức tập huấn cho cán bộ.

   - Kết hợp việc triển khai các chương trình, dự án để tập huấn cho cán bộ làm công tác dân tộc nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn