Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” có được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không?

Ngày hỏi:20/08/2021

Xin hỏi, đối với cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” có được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” có được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định như sau:

   Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

   - Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

   - Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

   Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

   Như vậy, trường hợp cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” là một trong những điều kiện để xét tặng chứ không mặc nhiên sẽ đạt được danh hiệu này, đồng thời cần đáp ứng thêm các điều kiện còn lại nêu trên cũng như tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn