Đấu giá viên chỉ được hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản?

Ngày hỏi:25/09/2021

Xin hỏi, có phải hiện nay về hình thức hành nghề thì Đấu giá viên chỉ được hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định hình thức hành nghề của đấu giá viên như sau:

   1. Đấu giá viên hành nghề theo các hình thức sau đây:

   a) Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

   b) Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản;

   c) Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

   Như vậy, về hình thức hành nghề đấu giá viên có 03 hình thức, không chỉ riêng hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Có thể hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản; tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn