Đề nghị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia?

Ngày hỏi:05/04/2016
Đề nghị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia?

  Nội dung này được Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Theo Điều 17, Luật bầu cử nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định như sau:

   Chủ tịch Hội đồng bầu cử chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Trình danh sách các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn;

   - Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia;

   - Lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia;

   - Giữ liên hệ với các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia;

   - Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác;

   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công.

   Đối với các thành viên khác (Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia) phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công và chịu trách nhiệm trước Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

   Ngoài ra khi Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vắng mặt, một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy nhiệm thay mặt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.


  Nguồn:

  Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn