Đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày hỏi:10/03/2015
Cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất như thế nào thì đạt tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 17, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 thì Huân chương Lao động hạng Ba xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

   Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực.

   Việc xét đề nghị Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân đạt tiêu chuẩn trên thường được xét trong trường hợp: Thành tích trong phong trào thi đua chuyên đề do Thủ tướng Chính phủ phát động có thời gian là 5 năm.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn