Để trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân thì cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn gì?

Ngày hỏi:26/11/2018

Mọi người hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Cụ thể, cho tôi hỏi: Để trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân thì cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn gì? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

   - Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   - Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

   - Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

   - Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

   Trên đây là nội dung trả lời về tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn