Đề xuất khám của lực lượng Quản lý thị trường được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/11/2018

Chào anh chị, theo tôi được biết Bộ tài chính vừa mới ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường. Anh chị cho tôi hỏi đề xuất khám của lượng lượng Quản lý thị trường được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 32 Thông tư 35/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 26/11/2018 quy định đề xuất khám của lực lượng Quản lý thị trường như sau:

   - Khi thẩm tra xác minh thông tin theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 và 11 của Thông tư này hoặc khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ được giao hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư này, nếu có căn cứ cho rằng trong người hoặc trong phương tiện vận tải, đồ vật hoặc tại nơi cất giấu có cất giấu tang vật vi phạm hành chính thì công chức Quản lý thị trường áp dụng việc khám người, khám phương tiện vận tải theo thẩm quyền hoặc đề xuất khám với người có thẩm quyền ban hành quyết định khám theo thủ tục hành chính của Quản lý thị trường.

   - Đề xuất khám theo quy định tại khoản 1 Điều này được thể hiện bằng văn bản và có các nội dung chủ yếu như sau:

   + Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người đề xuất khám;

   + Căn cứ đề xuất khám;

   + Đối tượng khám hoặc nơi khám;

   + Phạm vi khám;

   + Dự kiến thời gian thực hiện việc khám;

   + Dự kiến hành vi vi phạm;

   + Dự kiến số lượng và thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm cả lực lượng phối hợp;

   + Dự kiến tình huống phát sinh;

   + Họ, tên và chữ ký người đề xuất khám.

   - Công chức Quản lý thị trường đề xuất việc khám phải chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền ban hành quyết định khám và trước pháp luật về nội dung của đề xuất khám.

   Trên đây là quy định về đề xuất khám của cơ quan Quản lý thị trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn