Địa điểm bỏ phiếu bầu cử với sinh viên

Ngày hỏi:19/05/2011

Sinh viên Đặng Thị Thu Trang học ở trường Đại học Hải Phòng có hộ khẩu thường trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Trường đại học nơi sinh viên Trang đang theo học yêu cầu tất cả sinh viên đến trường để bầu cử. Còn tại địa phương nơi sinh viên Trang có hộ khẩu thường trú, sinh viên Trang cũng nhận được thẻ cử tri. Sinh viên Trang muốn được biết trường hợp của mình có được bỏ 2 lá phiếu ở cùng một địa phương không? Cùng quan tâm đến vấn đề này, bạn đọc Lê Hoàng Giang (lhgiangbg2991@...) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang và hiện là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học ở Hà Nội. Sinh viên Giang ở nội trú tại trường. Trong danh sách cử tri đi bầu cử sắp tới sinh viên Giang có tên ở cả 2 điểm bầu cử Bắc Giang và tại trường đại học. Sinh viên Giang hỏi: Trường hợp của sinh viên Giang sẽ bầu cử ở đâu? Trong thư gửi Cổng TTĐT Chính phủ, bạn đọc Nguyễn Trọng Dũng ở địa chỉ email trongdung8008@... có nêu: Tôi quê ở Nam Định, hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học tại Hà Nội. Tôi có thuê trọ ở ngoài và đã đăng ký tạm trú. Vậy, tôi sẽ đi bầu cử ở nơi tạm trú, tại trường học hay về bầu cử tại quê nhà?

  Nội dung này được Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tư vấn như sau:

  • Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội quy định: “Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách ở một nơi mình thường trú hoặc tạm trú” (Điều 22), theo khoản 12 Điều 1 Luật số63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân “Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội”.

   Quy định trên nhằm tránh trường hợp một cử tri có thể đi bỏ phiếu ở nhiều nơi, qua đó đảm bảo sự bình đẳng trong bầu cử cũng như trong việc thực hiện quyền công dân của mỗi cử tri. Như vậy, về nguyên tắc, công dân chỉ được bầu cử tại một điểm bầu cử đã đăng ký là nơi thường trú hoặc tạm trú của công dân.

   Trường hợp cử tri có trong danh sách bỏ phiếu 2 nơi thì cử tri phải thông báo và trả lại 1 thẻ cử tri cho tổ bầu cử nơi mình không bỏ phiếu.

   Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 ngày 14/2/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016: "Sinh viên, học sinh, học viên có sổ tạm trú ở các trường chuyên nghiệp, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp và quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi học tập, công tác hoặc nơi đóng quân để tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp huyện".

   Theo đó, sinh viên, học sinh, học viên có sổ tạm trú tại các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp có quyền đăng ký vào danh sách cử tri và tham gia bầu cử tại nơi học tập của mình mà không bắt buộc phải đăng ký và tham gia bầu cử tại quê (nơi đăng ký thường trú).

   Tuy nhiên, trên thực tế cũng có những sinh viên, học sinh, học viên không có sổ tạm trú tại trường, trong trường hợp này, nếu họ có đăng ký tạm trú tại địa phương đang theo học thì vẫn có quyền đăng ký vào danh sách cử tri và được bầu cử tại địa phương đó.

   Trường hợp không có sổ tạm trú tại trường hoặc không đăng ký tạm trú tại địa phương đang theo học thì họ bắt buộc phải đăng ký và tham gia bầu cử tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

   Ông Pha cũng cho biết, để đảm bảo các sinh viên thực hiện quyền công dân về bầu cử theo đúng quy định, hầu hết các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đều yêu cầu sinh viên xuất trình cho nhà trường thẻ cử tri đóng dấu đã bỏ phiếu sau khi bầu cử.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn