Điều động, biệt phái cán bộ, công chức sang công tác tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày hỏi:03/02/2018

Điều động, biệt phái cán bộ, công chức sang công tác tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên Như Phương, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Ban biên tập cho tôi hỏi: Điều động, biệt phái cán bộ, công chức sang công tác tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.         

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 50/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì nội dung này được quy định như sau:

   Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xem xét, đáp ứng yêu cầu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc điều động hoặc biệt phái cán bộ, công chức sang công tác tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

   Chế độ, chính sách đối với cán bộ mặt trận và cán bộ, công chức làm công tác mặt trận thực hiện theo Điều 20:

   1. Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của cán bộ mặt trận các cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   2. Cán bộ, công chức khi được cơ quan quản lý, sử dụng cử tham gia hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thì được cơ quan đó bảo đảm các chế độ theo quy định của pháp luật.

   3. Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước là Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc được cử phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì được cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao; tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác trong thời gian tham gia công tác mặt trận do cơ quan đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó chi trả.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Điều động, biệt phái cán bộ, công chức sang công tác tại cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 50/2001/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn