Điều động công chức Kiểm toán Nhà nước nhằm mục đích gì?

Ngày hỏi:27/08/2018

Tôi tên Sa Huỳnh sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Chồng tôi hiện là công chức làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước, vừa qua chồng tôi nhận được Quyết định điều động, tôi không hiểu lắm việc điều động công chức như vậy nhằm mục đích gì? Các bạn hỗ trợ giúp tôi với nhé. (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, điều động công chức được quy định như sau:

   - Điều động nhằm tăng cường chủ động và hiệu quả trong quản lý, sử dụng công chức, xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức hợp lý; tăng cường năng lực cho các đơn vị có khó khăn về công tác cán bộ.

   - Điều động theo yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị và trình độ năng lực của công chức, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   - Bên cạnh đây mình xin cung cấp thêm đối tượng điều động:

   + Công chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng có thời gian giữ chức vụ 05 (năm) năm trở lên tại một đơn vị.

   +Điều động do yêu cầu nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của Kiểm toán Nhà nước.

   + Công chức thuộc đối tượng phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

   + Điều động theo nguyện vọng của cá nhân công chức gắn với đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn và vị trí công tác.

   Trên đây là nội dung tư vấn về mục đích điều động công chức Kiểm toán Nhà nước. Để có thể hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn