Điều động công chức Kiểm toán Nhà nước trong nội bộ ngành được thực hiện theo trình tự, thủ tục ra sao?

Ngày hỏi:27/08/2018

Xin chào, tôi tên Phục Nguyễn sinh sống và làm việc tại Bắc Giang. Vừa qua một người bạn của tôi có nhận được Quyết định điều động trong nội bộ ngành, do đó mà tôi cũng có tìm hiểu vài vấn đề có liên quan như trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lắm, nhờ các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Điều động công chức Kiểm toán Nhà nước trong nội bộ ngành được thực hiện theo trình tự, thủ tục ra sao? Các bạn hỗ trợ giúp tôi với nhé. Sẵn cho tôi gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến đội ngũ hỗ trợ tư vấn những vấn đề thắc mắc của tôi trong thời gian vừa qua. (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, trình tự, thủ tục điều động công chức Kiểm toán Nhà nước được quy định như sau:

   a) Đối với công chức lãnh đạo cấp vụ và tương đương: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Vụ Tổ chức cán bộ lập danh sách công chức dự kiến điều động, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, báo cáo Ban Cán sự đảng phê duyệt.

   Đối với công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Vụ Tổ chức cán bộ lập danh sách công chức dự kiến điều động, xin ý kiến Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách đơn vị, tổng hợp ý kiến trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, phê duyệt (đối với công chức lãnh đạo cấp phòng); trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, phê duyệt (đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo).

   b) Căn cứ phê duyệt của Ban Cán sự đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện:

   - Báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xin ý kiến hiệp y của Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đối với nhân sự là lãnh đạo cấp vụ được giới thiệu điều động.

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành các thủ tục: Trao đổi với thủ trưởng đơn vị nơi công chức đang công tác và nơi dự kiến điều động đến để thông báo ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước về nhu cầu, nhân sự điều động; trao đổi với công chức được giới thiệu điều động về yêu cầu, nhiệm vụ.

   c) Quyết định điều động:

   - Đối với công chức là lãnh đạo cấp vụ: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện quy trình điều động và vướng mắc phát sinh (nếu có) để đưa ra tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định điều động.

   - Đối với công chức lãnh đạo cấp phòng trở xuống: Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định điều động.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự, thủ tục điều động công chức Kiểm toán Nhà nước. Để có thể hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn