Điều dưỡng viên làm việc ở khoa ngoại có được nghỉ hưu sớm trước 5 năm?

Ngày hỏi:03/09/2019

Cho tôi hỏi điều dưỡng viên làm việc ở khoa ngoại thì có được nghỉ hưu sớm trươc 5 năm đối với nam không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 54 Luật Bảo hiểm xa hội 2014 quy định:

   1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

   b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

   ...

   Trường hợp điều dưỡng thì không thuộc danh mục ngành nghề độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ năm 1996 nên nam sẽ phải đủ 60 tuổi mới đủ tuổi nghỉ hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Về hưu trước tuổi
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn