Điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ gì?

Ngày hỏi:27/08/2018

Chào Ban biên tập, tìm hiểu về quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tôi có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, Cụ thể là: Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc iều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc iều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 22 Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, cụ thể như sau:

   Trong việc điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Phân công Ban thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân;

   - Phân công Ban tham gia hoạt động đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và một số công việc khác;

   - Phân công Ban thực hiện một số nội dung thuộc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân;

   - Điều hòa, phối hợp chương trình hoạt động của các Ban và đôn đốc các Ban hoạt động;

   - Tham dự cuộc họp của Ban;

   - Tổ chức và chủ trì các cuộc họp hàng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân với các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân;

   - Tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân bàn các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân ở địa phương.

   Ban biên tập, xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn