Điều kiện bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thu Anh, hiện tôi đang công tác tổ chức cán bộ của một cơ quan nhà nước. Tôi có thắc mắc sau mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Điều kiện bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo ngành hải quan quy định tại Điều 28 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   1. Những công chức, viên chức sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như: sức khỏe không bảo đảm, uy tín giảm sút, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước... thì các đơn vị, bộ phận tham mưu đề xuất và cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm. Đối với các trường hợp có vấn đề nhưng chưa đến mức phải xem xét không bổ nhiệm lại, Tập thể Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị để nhận xét, đánh giá đối với cán bộ và báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề liên quan trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo của cán bộ.

   Trong thời gian giữ chức vụ, công chức, viên chức đảm bảo các tiêu chuẩn dưới đây thì khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, đơn vị, bộ phận tham mưu công tác cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định có hay không bổ nhiệm lại, cụ thể:

   - Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   - Đạt tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu trong công tác trong thời gian tiếp theo.

   - Cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

   - Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

   2. Việc bổ nhiệm lại được tiến hành từng bước, phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu công tác, bảo đảm ổn định và hiệu quả thiết thực.

   Trường hợp đến thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại, công chức, viên chức lãnh đạo không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh lãnh đạo theo quy định hiện hành thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   3. Trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo nếu không bổ nhiệm lại được xem xét, bố trí công tác khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn