Điều kiện bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:27/08/2018

Hiện nay vấn đề bổ nhiệm lại đối với công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, tôi thấy còn một số cơ quan thực hiện khác nhau như về tiêu chuẩn, độ tuổi. Xin luật gia nêu rõ các quy định của nhà nước về điều kiện bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thu Hồng (0909***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện bổ nhiệm lại CCVC quản lý của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT được quy định tại Điều 10 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016 như sau:

   - CCVC quản lý phải được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời gian giữ chức vụ quản lý, đáp ứng được các tiêu chuẩn chức vụ quản lý và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

   - Đơn vị tiếp tục có nhu cầu.

   - Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

   - Có Chương trình công tác của CCVC quản lý ở nhiệm kỳ tiếp theo.

   - Đã qua các lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức vụ được bổ nhiệm lại (thực hiện từ năm 2018).

   Trên đây là nội dung quy định về điều kiện bổ nhiệm lại CCVC quản lý của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn