Điều kiện đăng ký thi tuyển viên chức

Ngày hỏi:11/11/2016

Tôi làm biên chế thư viện ở tiểu học và đã có bằng Trung cấp sư phạm. Nay tôi muốn chuyển sang giáo viên. Vậy tôi được xét chuyển loại viên chức hay phải thi như thí sinh tự do? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 8 Luật viên chức 2010 quy định chức danh nghề nghiệp của viên chức như sau:

  ''1. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.

  2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp.''

  Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức như sau:

  "1. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện như sau:

  a) Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp;

  b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

  2. Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức."

  Trong trường hợp của bạn, hiện tại bạn đã được biên chế vào làm việc trong thư viện, nay bạn muốn chuyển sang làm giáo viên. Xác định rõ, làm việc trong thư viện và giáo viên là hai vị trí việc làm khác nhau, không cùng một chức danh nghề nghiệp. Như vậy không thuộc đối tượng được xét chuyển chức danh nghề nghiệp cùng hạng. Do đó, bạn sẽ được xem là thí sinh tự do tham gia thi tuyển viên chức là giáo viên trong trường theo quy định Luật viên chức 2010Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

  Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức 2010 như sau:

  + Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  + Từ đủ 18 tuổi trở lên.

  + Có đơn đăng ký dự tuyển;

  + Có lý lịch rõ ràng;

  + Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

  + Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  + Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  Như vậy, ngoài đáp ứng được các điều kiện trên thì bạn phải đáp ứng thêm các điều kiện trong quyết định tuyển dụng của đơn vị bạn tham gia thi tuyển.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện đăng ký thi tuyển viên chức. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật viên chức 2010 để nắm rõ quy định này.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Viên chức
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn