Điều kiện đăng ký thường trú tại nội thành Hà Nội?

Ngày hỏi:10/11/2020

Dạ em làm thủ tục đăng ký thường trú tại nội thành TP Hà Nội ạ. Em có nhà có sổ đỏ ở quận Đống Đa. Như vậy đã đủ điều kiện chưa? Có bắt buộc phải đăng ký tạm trú rồi mới được đăng ký thường trú không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô 2012 thì công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội:

   - Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;

   - Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

   Dựa vào quy định nêu trên, có các trường hợp sau đây:

   * TH1: Không cần đáp ứng về điều kiện tạm trú

   Các trường hợp sau quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 20 Luật Cư trú 2006 thì được đăng ký tại nội thành Hà Nội mà không đáp ứng điều kiện tạm trú, bao gồm:

   - Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   + Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

   + Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;

   + Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

   + Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

   + Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;

   - Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

   - Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

   * TH2: Phải đáp ứng điều kiện tạm trú

   Đối với những trường hợp không thuộc TH1 đã liệt kê nêu trên, khi đăng ký thường trú tại Hà Nội phải đáp ứng điều kiện sau:

   - Đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên;

   - Và có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở;

   (Lưu ý: đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê).

   Do thông tin bạn cung cấp chưa cụ thể nên bạn đối chiếu các quy định nêu trên về trường hợp của mình để tìm hiểu về điều kiện đăng ký thường trú tại nội thành Hà Nội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn