Điều kiện để công chức được tham gia Lớp nghiệp vụ Chấp hành viên sơ cấp

Ngày hỏi:04/01/2011
Quy định của pháp luật về điều kiện để một công chức thi hành án dân sự được tham gia Lớp nghiệp vụ Chấp hành viên sơ cấp? Công chức có thời gian làm công tác pháp luật bao lâu thì được tham gia học Lớp nghiệp vụ Chấp hành viên sơ cấp?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Hiện nay Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể điều kiện để công chức được tham gia Lớp nghiệp vụ Chấp hành viên sơ cấp. Tuy nhiên, theo Điều 18 Luật Thi hành án dân sự và Điều 6 Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và Thư ký thi hành án dân sự đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp.

   Theo đó, pháp luật hiện nay không quy định công chức có thời gian làm công tác pháp luật bao lâu thì được tham gia học Lớp nghiệp vụ Chấp hành viên sơ cấp mà chỉ quy định thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên thì đủ điều kiện bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp. Do đó nếu bạn có đủ các tiêu chuẩn còn lại nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự sẽ xem xét cử bạn tham gia Lớp nghiệp vụ Chấp hành viên sơ cấp.

  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chấp hành viên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn