Điều kiện để tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Ngày hỏi:29/03/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Tổ chức trong nước cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ thì tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

   - Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ

   - Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:

   + Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 (năm) năm phù hợp ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép, không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;

   + Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.

   - Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

   Trên đây là nội dung giải đáp về điều kiện để tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT