Điều kiện được hưởng chế độ vượt khung 5%

Ngày hỏi:19/05/2014
Tôi có thời gian công tác từ tháng 12/1978 đến nay. Từ năm 1994 đến năm 2007 tôi luôn đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Ngoài ra tôi có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Thành phố. Năm 2013 tôi đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và có sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp thành phố. Mức lương hiện nay tôi đang hưởng: Bậc 9, hệ số 4,98, bảng lương viên chức loại A1( 15a203). Tháng 12 tới đây tôi sẽ về nghỉ hưu. Xin hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được hưởng vượt khung 5% hay không? – Nguyễn Văn Xuỳnh – Lào Cai (ngvanxuynh@gmail.com)

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • * Trả lời:

   Theo điểm a, khoản 1 Điều 6 của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, phụ cấp thâm niên vượt khung được áp dụng với đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 và bảng 7 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

   a) Mức phụ cấp như sau:

   a1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3, các chức danh xếp lương theo bảng 7 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát:

   Sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

   Còn tại điều 1 Nghị định số: 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định:

   Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau: “Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều này”.

   Với trường hợp của bạn, trong thư bạn nêu không rõ ngày, tháng, năm có quyết định xếp bậc lương cuối cùng nên rất khó để chúng tôi tư vấn chính xác cho bạn.

   Do đó bạn có thể căn cứ vào các văn bản chính sách hiện hành nêu trên, nếu kể từ ngày bạn có quyết định của cấp có thẩm quyền xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, bậc lương đủ 3 năm (36 tháng) thì bạn được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn