Điều kiện hưởng chế độ tinh giản biên chế

Ngày hỏi:14/12/2016

Tôi sinh ngày 29/6/1964, tôi đã làm hồ sơ gửi cơ quan cấp trên xin nghỉ chế độ hưu trước tuổi vào tháng 1/2017. Tôi đóng BHXH từ tháng 8/1982, Hệ số lương là 4,06 Vượt khung 9% từ tháng 12/2011, mỗi năm lên 1% và hiện nay tôi đang hưởng 13% từ tháng 12/2015. Ban biên tập xem giúp tôi có còn chế độ nghỉ 108 nữa không và nếu được nghỉ tôi được trợ cấp những khoản gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp tinh giản biên chế như sau:

   Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

   b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

   c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

   d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

   đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

   e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

   g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành.

   Như vậy, để bạn được nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bạn phải đảm bảo điều kiện xét tinh giản biên chế và điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng như điều kiện công việc:

   - Thời gian đóng bảo hiềm xã hội: đủ 20 năm trở lên. Trong điều kiện của bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 8/1982, bạn đã đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm;

   - Điều kiện công việc:

   + Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành;

   + Có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

   Trong trường hợp, bạn là đối tượng đủ điều kiện xét tinh giản biên chế, nhưng không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi thì có thể được xét thôi việc theo quy định của khoản 1 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CPnhư sau:

   Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

   a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

   b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện hưởng chế độ tinh giản biên chế. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 108/2014/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn