Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút khi vẫn tiếp tục làm việc

Ngày hỏi:16/02/2017

Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút khi vẫn tiếp tục làm việc. Tôi được điều động công tác đén vùng ven biển có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nay đã 16 tháng. Hiện nay xã xã vẫn trong diện đặc biệt khó khăn. Vậy tôi có được tiếp tục hưởng chế độ thu hút đủ 60 tháng không? Đồng nghiệp khác có được hưởng thâm niên theo Nghị định 116 trong năm 2017-2020. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút như sau:

   1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

   2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

   a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

   b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

   - Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút như sau:

   Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

   + Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

   + Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

   Nhưng người này nếu công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

   Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

   Như vậy, đối với trường hợp của bạn. Bạn được điều động công tác đến vùng ven biển có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nay đã 16 tháng. Hiện nay xã này vẫn trong diện xã đặc biệt khó khăn. Trường hợp này bạn vẫn được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút.

   Đồng nghiệp khác của bạn vẫn được hưởng phụ cấp công tác lâu năm nếu đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 5 quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP như sau:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

   1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

   2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

   3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện hưởng phụ cấp thu hút khi vẫn tiếp tục làm việc. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 116/2010/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn