Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp tại khu vực biên giới?

Ngày hỏi:14/12/2016

Tôi đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan của tôi hiện nay nằm trên địa bàn xã biên giới và nằm ngay cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đơn vị tôi gồm có 17 biên chế sự nghiệp đều đang công tác tại khu vực biên giới và được hưởng các khoản thu hút, phụ cấp theo quy định, riêng bản thân tôi là cấp phó của đơn vị được đồng chí giám đốc giao phụ trách công việc ở một Khu công nghiệp nằm ở bên ngoài khu vực biên giới do đơn vị quản lý và một số công việc nằm trên khu vực cửa khẩu biên giới. Tôi xin hỏi bản thân tôi phụ trách công việc như vậy có được hưởng các phụ cấp thu hút và phụ cấp biên giới như các cán bộ khác đang làm nhiệm vụ ở cửa khẩu không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, đối với phụ cấp thu hút. Điều kiện được hưởng phụ cấp thu hút theo Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP như sau:

   -Thuộc một trong các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP bao gồm:

   + Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

   + Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

   + Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

   - Đang công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;

   Như vậy, nếu như bạn thuộc một trong những đối tượng nêu trên làm việc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì bạn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút.

   Thứ hai, phụ cấp khi làm việc tại khu vực biên giới. Căn cứ mục I Thông tư 09/2005/TT-BNV quy định đối tượng hưởng phụ cấp bao gồm:

   - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu.

   - Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi Chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

   - Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

   Nếu bạn thuộc đối tượng nêu trên thì bạn được hưởng phụ cấp tại khu vực biên giới.

   Nếu bạn chưa được hưởng các chế độ nêu trên, bạn nên yêu cầu cơ quan nhà nước xem xét lại để giải quyết chế độ cho bạn.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp tại khu vực biên giới. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 116/2010/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn