Điều kiện làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã?

Ngày hỏi:01/06/2019
Tôi là chiến sĩ hoàn thành NVQS về địa phương. Sau đó tôi được cử đi học trung cấp ngành quân sự cơ sở tốt nghiệp ra trường phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị, hiện nay tôi có bằng trung cấp quân sự và trung cấp lý luận. Hỏi có làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã được không ạ?
 
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 3, Điều 6 Quy định tiêu chuẩn của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Ban hành kèm theo Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã như sau:

   Tiêu chuẩn chung:

   Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:

   1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

   2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.

   Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

   3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   Tiêu chuẩn cụ thể:

   + Các tiêu chuẩn (do các đoàn thể chính trị - xã hộiquy định) của cán bộ chuyên trách thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàcác đoàn thể chính trị - xã hội được giữ nguyên trong nhiệm kỳ hiện tại.Các tiêu chuẩn quy định này được áp dụng kể từ đầu nhiệm kỳ tới củatừng tổ chức đoàn thể.

   + Tuổi đời:

   - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Không quá 65 tuổi khi tham gia giữ chức vụ.

   + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên ở khu vực đồng bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi..

   + Lý luận chính trị: Có trình độ sơ cấp và tương đương trở lên.

   + Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

   Như vậy, theo quy định trên thì bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn trên mới được làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn