Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định hiện hành

Ngày hỏi:13/08/2020

Em muốn hỏi em đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liền 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Tháng 8/2020 em đã được nâng lương đúng thời hạn. Vậy cho em hỏi em có được xét nâng lương trước hạn nữa không ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1a Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

   - Điều kiện và chế độ được hưởng:Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   Như vậy, điều kiện để nâng lương trước thời hạn phải:

   - Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   - Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;

   - Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

   - Tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   Dẫn chiếu Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này quy định về Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

   - Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

   - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

   - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

   Như vậy, trường hợp của bạn 3 năm liên tiếp đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 8/2020 được nâng lương đúng hạn. Vì TH của bạn không đề cập đến bậc lương của bạn đã cuối cùng trong ngạch hay chức danh hay chưa nên nếu bạn đủ các điều kiện quy định ở trên thì vẫn được nâng bậc lương trước hạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nâng bậc lương
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn