Điều kiện nào để được chuyển ngạch công chức

Ngày hỏi:01/04/2014
Với chức danh hiện tại tôi là công chức văn phòng- thống kê phụ trách văn thư- lưu trữ. Vậy xin hỏi Luật gia trường hợp của tôi khi nhận bằng Chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội về có được chuyển xếp lương từ ngạch cán sự sang ngạch chuyên viên không? Nếu được tính thì thời gian tính dựa vào ngày tháng ghi trên văn bằng mới hay tính theo thời gian chuẩn bị nâng lương của lần đầu và kéo dài cho lần chuẩn bị nâng lương tiếp theo (thời gian tính theo quy định hiện hành). Hiện Hệ số lương của tôi là 2.06 và thời gian mới nâng lương là ngày 1/10/2012.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Cán bộ công chức và Nghị định số 24/2010 của Chính phủ thì việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Nguyên tắc cạnh tranh trong kỳ thi nâng ngạch được thực hiện giữa các công chức trong cùng cơ quan quản lý công chức. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi. Cơ quan quản lý công chức tổng hợp danh sách công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, có văn bản gửi cơ quan tổ chức thi nâng ngạch theo quy định và chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức dự thi nâng ngạch. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương: Căn cứ kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức được Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt theo quy định, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương; thành lập Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định. Từ quy định trên thì khi bạn đã có đủ chứng chỉ và điều kiện theo quy định thì bạn sẽ được dự thi nâng ngạch, khi có kết quả thi đạt thì bạn sẽ được xếp lương theo ngạch mới (từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên)


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn