Điều kiện quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên

Ngày hỏi:12/12/2017

Điều kiện quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Mai Linh, hiện đang làm việc tại Quận 4, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về một số quy định về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và tôi có thắc mắc nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Điều kiện quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (Ban hành kèm theo Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013) thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Báo cáo đề xuất quyết định kiểm tra của cán bộ kiểm tra (đối với cấp huyện và tương đương trở xuống), của vụ (thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương) hoặc phòng (thuộc cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) hoặc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ, thường trực cấp ủy giao Ủy ban kiểm tra cùng cấp có đủ cơ sở để xác định cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và các tài liệu liên quan.

   2- Việc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng.

   1. 3- Các quy định của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, quy định của cơ quan, đơn vị còn hiệu lực thi hành tại thời điểm tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên thực hiện hành vi vi phạm quy định đó.

   4- Tình hình cụ thể về hoạt động, sinh hoạt của tổ chức đảng, đảng viên dự kiến được kiểm tra và tình hình, điều kiện thực tế của Ủy ban kiểm tra, năng lực cán bộ kiểm tra.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn