Điều kiện ra quyết định đình chỉ giải trình về tham nhũng?

Ngày hỏi:25/08/2020

Bố tôi là người đứng đầu cơ quan do Nhà nước trực tiếp quản lý, mới đây bị phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cho tôi hỏi, trường hợp nào thì người thực hiện giải trình quyết định đình chỉ giải trình?

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện ra quyết định đình chỉ giải trình về tham nhũng?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định Người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định đình chỉ việc giải trình trong các trường hợp sau:

   - Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà không có người thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà không có cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình;

   - Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện theo pháp luật;

   - Người yêu cầu giải trình rút toàn bộ yêu cầu giải trình.

   Như vậy, trường hợp người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà không có cá nhân, tổ chức trong vụ việc yêu cầu giải trình; Người yêu cầu giải trình cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện theo pháp luật hoặc giải trình rút toàn bộ yêu cầu giải trình thì người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định đình chỉ việc giải trình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn