Điều kiện tham gia dân quân tự vệ

Ngày hỏi:03/12/2018

Em đang học cao đẳng tại Bình Dương, em mới 18 tuổi và đang học năm thứ nhất. Em muốn hỏi về vấn đề là vừa tham gia lực lượng dân quân tự vệ vừa học có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 9 Luật dân quân tự vệ năm 2009 quy định về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình như sau:

   Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ.

   Tiêu chuẩn và tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt theo Điều 11 Luật này:

   1. Công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt:

   a) Lý lịch rõ ràng;

   b) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

   c) Đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

   2. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, có khả năng hoạt động trên biển được tuyển chọn vào dân quân tự vệ biển.

   3. Việc tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt được quy định như sau:

   a) Bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng;

   b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) chỉ đạo và hướng dẫn Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự lập kế hoạch và thực hiện tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn vào dân quân tự vệ nòng cốt phù hợp với tình hình địa bàn, dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.

   c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định danh sách dân quân tự vệ nòng cốt.

   4. Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được biên chế vào đơn vị dân quân tự vệ.

   5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết Điều này.

   Điều 12 Luật dân quân tự vệ năm 2009 có quy định: Người đang học ở trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học và học viện thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.

   Như vậy, trường hợp bạn đang học cao đẳng sẽ thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt. Tuy nhiên, vì Luật không cấm nên nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì bạn vẫn có quyền tham gia nếu hoàn thành cả hai công việc cùng một lúc, không ảnh hưởng gì đến nhau thì không sao. Còn trường hợp không thu xếp được thì việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn