Điều kiện thăng hạng viên chức?

Ngày hỏi:23/10/2014
Ngày 1/8/2012. tôi được tuyển dụng làm kế toán một trường học. Tôi có nhu cầu được thanưg hạng viên chức. Xin hỏi phải đáp ứng những điều kiện gì?

  Nội dung này được Công ty Luật Cương Lĩnh tư vấn như sau:

  • Công ty Luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

   Theo Điều 8, Điều 9 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện căn cứ vào:

   - Số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

   Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

   - Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

   - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

   - Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực.

   - Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

   Như vậy, nếu bạn đáp ứng các điều kiện trên, bạn sẽ đủ điều kiện thanưg hạng viên chức theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn