Điều kiện tiến hành phiên họp của Chính phủ

Điều kiện tiến hành phiên họp của Chính phủ được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến hay không?

Mong sớm nhận được sự phản hồi.

Xin cảm ơn!

Thanh Quốc - Nha Trang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện tiến hành phiên họp của Chính phủ được quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật tổ chức Chính phủ 2015 như sau:

   Phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Chính phủ tham dự.

   Cùng với đó, nội dung phiên họp của Chính phủ sẽ do Thủ tướng Chính phủ đề nghị và thông báo đến các thành viên Chính phủ.

   Các quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành. Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết.

   Trên đây là nội dung trả lời về điều kiện tiến hành phiên họp của Chính phủ. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn