Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường?

Ngày hỏi:17/07/2020

Cho tôi hỏi: Từ năm 2021 nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện nào để tiếp cận thị trường đối với những ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quuy định:

   Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

   - Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

   - Hình thức đầu tư;

   - Phạm vi hoạt động đầu tư;

   - Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

   - Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài đối với những ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn